Bridging Languages, Building Understanding

Archive of "Informilo por Interlingvistoj"

IPI (96-97), 1-2/2016

1. Centro de Esploro kaj Dokumentado – Jarraporto (Humphrey Tonkin)
2. Ronda tablo „Internaciigo de la universitatoj kaj lingva justeco“ (Michele Gazzola)
3. Interlingvistika simpozio en Havano (Kubo) (Sabine Fielder)
4. Internacia simpozio helpe de Esperanto por neesperantistoj(Małgorzata Komarnicka)
5. Pri la 4-a interlingvistika sesio en UAM (Ilona Koutny)
6. Doktoriga disertacio de Ida Stria pri la „Lingva bildo de la mondo“ (Resumo)
7. Krunoslav Puškar diplomteze pri Esperanto kiel eŭropa lingvo (Resumo)
8. Interlingvistika kurso en la Universitato de Innsbruck
9. La kolekto Blanke: “Interlingvistiko – Esperantologio. Arkivo kaj Biblioteko”
 

IPI (94-95), 3-4/2015

1. Unua Monda Kongreso pri Lingvaj Rajtoj (Davide Astori, Michele Gazzola, Federico Gobbo)
2. UEA en la 55-a Internacia Kongreso de Amerikanistoj (Maritza Gutiérrez Gonzáles)
3. Interlingvistiko kaj Esperanto en ukraina universitato (Nina Danylyuk)
4. Ethan G. Wilcox: Bakalaŭra studo pri la sovetia Esperanto-movado
5. Angela J.Tellier: Doktoriga disertacio pri metalingva konscio kaj lerno de lingvoj
6. INDECS: “The Phenomenon of Esperanto”
7. Enciklopedie: Historioj de Esperanto-Literaturo (Sutton kaj Minnaja/Silfer)
8. Aleksander Melnikov: Manlibro de la Esperanto-Kulturo
9. Sociologia analizo pri UEA

IPI (92-93), 1-2/2015

Features

1. “Ekonomiko, Lingva Justeco kaj Lingva Politiko” en Berlino (M. Gazzola)
2. Internacia Kolokvo en KCE pri vivanta lingvo kaj komunumo (S. Fiedler)
3. Simpozio en Vieno: “Eŭropo de la lingvoj en 1365” (Bernhard Tuider)
4. Ian Rapley: Green Star Japan; Internationalism and Language
5. Ana Velitchkova: Esperanto, civility, and the politics of fellowship
6. Intervjuo kun la Cifal Volapüka Hermann Philipps (Detlev Blanke)
7. Language Problems & Language Planning, vol. 38 (2014)

IPI (91), 4/2014

Features

1. Pri lingvopolitiko kaj lingvoplanado en Kalgario/Kanado (Humphrey Tonkin)
2. La 3-a Interlingvistika Simpozio en Poznań, 25.-26.09.2014
3. Bakalaŭra laboraĵo de Adelina Solis pri la esperanta komunumo
4. Fabian De Kloe pri planlingvoj komence de la 20-a jarcento
5. Anna-Maria Meyer pri slavaj planlingvoj en la Interreto
6. Du libroj de Sabine Fiedler: pri frazeologismoj kaj oftecvortaroj
7. Michele Gazzola pri lingvopolitika efikeco kaj justeco 

IPI (90), 3/2014

Features

1. Simpozio pri Lingvo kaj Egaleco (Humphrey Tonkin)
2. Pri multlingvismo en Ĝenevo (Federico Gobbo)
3. La 37-a Esperantologia Konferenco
4. Symposium “Economics, Linguistic Justice and Language Policy”
5. Novaĵoj el la Interlingvistikaj Studoj de UAM (Ilona Koutny)
6. Necesas fakaj artikoloj pri Esperanto en naciaj lingvoj
(Humphrey Tonkin)
7. Berlina Komentario pri la Fundamento de Esperanto
de Bernhard Pabst

 

IPI (88-89), 1-2/2014

Features

1. La 37-a Esperantologia Konferenco en Bonaero
2. Konkurso pri partopreno en terminologia kurso
3. 40-a Malferma Tago en Roterdamo, la 10-an de majo 2014 kun Wera kaj Detlev Blanke, Wim Jansen kaj Humphrey Tonkin
4. Interlingvistika sesio kun instruista trejnado en UAM
5. Helmar Frank (1933-2013)
6. Biografioj de japanaj esperantistoj (Ulrich Lins)
7. Rhodri Lewis: Artefaritaj lingvoj en Anglio – de Bacon ĝis Locke
 

IPI (87), 4/2013

Features

1. La 23-a konferenco de GIL: “Interlingvistiko en la 21-a jarcento”
2. Pri la estonteco de la amsterdama katedro (Wim Jansen)
3. Nova direktoro por la Kolekto de Planlingvoj kaj la Esperanto-Muzeo de la Austria Nacia
4. Sercata: helpo por disvolvi esplor-reton
5. Intervjuo kun Timothy Reagan, nova cefredaktoro de LPLP
6. Christer Kiselman – Nova Prezidanto de la Akademio de Esperanto

IPI (86), 3/2013

Features

1. La 36-a Esperantologia Konferenco
2. La sesa Nitobe-simpozio: Anglalingva instruado en neanglalingvaj universitatoj
3. Esperantlingvaj fakaj universitataj kursoj en la reto
4. Superrigardoj pri Esperanto-kursoj en universitatoj kaj altlernejoj
5. Esperantic Studies Foundation (ESF) – bona evoluo en 2012
6. Blogo: „History and Philosophy of the Language Sciences“
7. KAEST 2012: Modernaj edukaj metodoj kaj teknologioj
8. Globish?
9. “Esperantologio – Esperanto Studies“ kajero 6
10. Aktoj de la 35-a Esperantologia konferenco en Hanojo 2012

IPI (84-85), 1-2/2013

Features

 1. Stenografioj kaj planlingvoj: pri nekutima kolokvo en Dresden (Detlev Blanke)
 2. Utopio kiu iĝis realo (Federico Gobbo)
 3. 13th International Congress for the Study of Child Language
 4. Universalsprachen– ekspozicio en Humboldt-Universitato de Berlin
 5. Universitata laboraĵo: Jerzy Walaszek
 6. Interlingvistiko kaj Esperantologio ĉe UAM/Poznań (Ilona Koutny)
 7. Federico Gobbogvidos la katedron en Amsterdamo
 8. Agnosko de la agado de AIS –Bulgario flanke de Bulgara Akademio de Sciencoj (Boĵidar Leonov)
 9. Eseoj de Wera Blankepri terminologia agado en Esperanto.
 10. Gvidlinioj de UNESCO: politiko pri terminologionun ankaŭen Esperanto
 11. Spertaj profesiuloj pri lingvoj partoprenu normigan laboron (Mélanie Maradan)
 12. Scienca Revuo sur DVD-o
 13. Nova ĉefredaktoro de LPLP: Prof. Timothy Reagan
 14. Honorigo de Helmar Frankokaze de lia 80-a naskiĝtago ..
 15. Publikaĵoj de Helmar Franken Esperanto
 16. Bibliografio de prof. KIMURA Goro Christoph
 17. Fundamenta verko pri stilaj esprimiloj de Esperanto de Till Dahlenburg

 

 IPI (83), 4/2012

Features

 

 1. “Socilingvistika Simpozio 19” – Invented Cities: La resumo (Humphrey Tonkin)
 2. Universala Esperanto-Asocio organizis seminarion pri Unuiĝintaj Nacioj kaj UNESKO (Humphrey Tonkin)
 3. Scienca konferenco pri Ekonomi(k)o de lingva politiko 2013 
 4. En la germana – la 14-a traduko de la Zamenhofstrato
 5. Max Hans-Jürgen Mattusch pri la multlingveco kaj ties estonteco
 6. Pri lingvo-inventado (Stephen Rogers, Michael Adams)
 7. En „Planet Word“ de John Paul Davidson pri planlingvoj 
 8. Premiitaj eseoj pri Esperanto-Literaturo (M. Lipari/H. Tonkin)  
 9. Wiki-Libroj pri interlingvistiko kaj Esperanto – stranga mikso 
 10. Multilingual Europe – Multilingual Europeans (László Marácz/Mireille Rosello)
 11. Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto en la reto 
 12. La nova Esperanta Bildvortaro (Detlev Blanke) 
 13. Aktoj de esperantologiaj konferencoj

IPI (82), 3/2012

Features

 

 1. Socilingvistika Simpozio 19
 2. Internacia Ido-konferenco omaĝe al Heinrich Pëus
 3. Sciencaj aranĝoj kadre de la 97-a UK en Hanojo
 4. 65-a Sesio de la Internacia Kongresa Universitato (IKU)
 5. 35-a Esperantologia Konferenco
 6. Aktoj de esperantologiaj konferencoj
 7. Persona bibliografio de André Cherpillod
 8. Publikaĵoj kaj libroj

IPI (81), 2/2012

Features

 

 1. En Munkeno: Ekspozicio, simpozio kaj faklibro pri planlingvoj
 2. En Berlin: Esperantistoj en la Federacia Arkivo de Germanio
 3. Esperanto en la Fritz-Hüser-Instituto Dortmund
 4. La arkivo de la idisto Andreas Juste en Vieno
 5. Simpozio pri lingvoj ĉe Unuiĝintaj Nacioj
 6. Philippe van Parijs pri lingva justeco en Eŭropo kaj la mondo
 7. Universitata laboraĵo el Danio
 8. Lingvoplanado kaj Planlingvoj ĉe la Universitato de TorinoPromociado de prof. LIU Haitao
 9. Persona bibliografio de Věra Barandovská-Frank

 

IPI (80), 1/2012

Features

 

 1. János Bolayi kaj la hungara kiel la perfekta lingvo (László Marácz)
 2. Terminologio
 3. Pli videbla rolo por UEA en la terminologia mondo
 4. UEA invitas studentojn al terminologia trejnado en Vieno (Mélanie Maradan)
 5. Festlibro por Helmar Frank: Kontribuoj serĉataj
 6. El universitatoj
 7. Instruado de Esperanto en universitatoj kaj altlernejoj – laŭ materialo de Germain Pirlot
 8. En Humboldt-Universitato: Seminario “Ekonomio kaj lingvo”
 9. La dua sesio de la Interlingvistikaj Studoj de UAM (Ilona Koutny)
 10. Pri lingvoj en la patentoficejoj: Disertacio de Michele Gazzola
 11. Cyril Brosch – Doktoriĝo de interlingvisto pri la hitita lingvo
 12. Pri la “Societo pri Interlingvistiko” (GIL)
 13. 21-a konferenco de GIL pri faka komunikado
 14. Nova estraro de GIL
 15. Bibliografio pri GIL
 16. Language Problems & Language Planning – ankaŭ via revuo
 17. Aperis nova numero de LPLP – speciala abon-oferto
 18. LPLP – la volumo 35 (2011)
 19. LPLP: Pli ol 9000 elŝutoj en du jaroj (Humphrey Tonkin)
 20. Eŭropa lingvo-politiko
 21. European Journal of Language Policy 2(2010)2 ĝis 3(2011)
 22. Sandra Nißl: Die Sprachenfrage in der Europäischen Union
 23. Ines-Andrea Busch-Lauer/Sabine Fiedler: Sprachraum Europa

 

IPI (78-79), 3-4/2011

Features
 
 1. Grafikaj ĉapelaĵoj afiksas pazigrafiajn simbolojn
 2. Pasintaj aranĝoj (konferenco: superi landlimojn dum la “Belle Époque”, 64-a Sesio de Internacia Kongresa Universitato, 34-a Esperantologia Konferenco, Terminologia Forumo, ILEI-Simpozio)
 3. En Herzberg: pri Esperanto-muzeoj, bibliotekoj kaj arkivoj
 4. Forpasis Magomet Izmajloviĉ Isajev (1928-2011)
 5. Seán Ó Riain en BBC
 6. El universitatoj (5-a ciklo de Interlingvistikaj Studoj en Poznano, Universitato de Amsterdam: Novaĵoj de la interlingvistika katedro, En la Universitato de Hildesheim: prelego de Klaus Schubert)
 7. Universitataj laboraĵoj (Pri eŭropa lingvopolitiko: Donncha Ó Riain, Pri cenzuro kaj Esperanto-movado en Rusio kaj USSR: Dmitrij Vlasov)
 8. Du festlibroj: (“Florilegium Interlinguisticum” – Festlibro por Detlev Blanke, “Instrui – Dokumenti – Organizi” – Festlibro por Claude Gacond)
 9. Modernaj Teknologioj por Esperanto
 10. Bavara Ŝtata Biblioteko: Interlingvistikaj ekspozicio kaj kolokvo
 11. Leksikografio kaj terminologio
 12. Frazaro en la reto
 13. Terminaroj ekde 1980 – lasta eldono de Jerome Vachey
 14. UEA – membro en Infoterm kaj ISO/TC 37
 15. Retaj vortaroj
 16. Victor Ginsburgh/Shlomo Weber: “How many languages do we need?” 

IPI (77), 02/2011

Features

 
 1. Lanĉita estas reeldono de Maskerado de Tivadar Soros
 2. Nova aŭtomata tradukilo el la franca al Esperanto 
 3. El universitatoj: Polaj diplomlaboraĵoj pri Esperanto-temoj (Maria Majerczak), Esperanto-donaco al jubileanta profesoro (Maria Majerczak)
 4. Universitataj laboraĵoj: Pierfrancesco Naccarato
 5. Interlingvistikaj aranĝoj
 6. Pri lingvoj de centra orienta Eŭropo en Poznano
 7. Nova enhavo de www.edukado.net
 8. Nova retaliro por Esperantologio – Esperanto Studies (EES)
 9. Pri Comenius en la reto (Pavla Dvořáková)
 10. Arkivo de germana filologio (Roland Schnell)
 11. Personaj bibliografioj (Ed Borsboom : okaze de lia 75-jariĝo, Kompleta bibliografio de la publikaĵoj de Detlev Blanke)
 12. Karl-Hermann Simon (1930-2011) kaj liaj verkoj
 13. Publikaĵo de ILEI: Simpozia kajero de Parma

IPI (76), 01/2011

Features
 
 1. George Soros en Esperanto-simpozio en Novjorko
 2. La 20-a konferenco de GIL en Berlin
 3. Interlingvistika konferenco en Tartu omaĝe al Aleksandr Duliĉenko
 4. Konferenco okaze de la 400-a naskiĝtago de Thomas Urquhart
 5. Novaj faklingvaj libroj
 6. Charles Darwin kaj Noam Chomsky en Esperanto
 7. Lexicon silvestre – eseoj de Karl-Hermann Simon pri la multlingva forstfaka vortaro
 8. Personoj kaj iliaj verkoj: KURISU Kei
 9. Renato Corsetti – okaze de lia 70-jariĝo
 10. Detlev Blanke – okaze de lia 70-jariĝo
 11. Denove sukcesa semajno en Poznań


IPI (75), 04/2010

Features
1. Aranĝoj: pasintaj kaj estonta
2. Ekonomio kaj lingvo
3. Universitataj aranĝoj kaj disertacioj

Copyright © 2008 - 2016 ESF. All Rights Reserved. | HomePresversioSite MapSearch