Interlingve, Interkomprenige

CED

Centro por Esploro kaj Dokumentado pri la Monda Lingvo-Problemo 

La Centro por Esploro kaj Dokumentado pri la Monda Lingvo-Problemo (CED) kreiĝis en 1952, kadre de Universala Esperanto-Asocio, por antaŭenigi la sciencan esploradon pri Esperanto "kaj ĝiaj multflankaj aplikoj en ĉiuj sferoj de la vivo"; prizorgi la kolektadon kaj ellboradon de findindaj dokumentoj pri Esperanto; kaj subteni la informan laboron ĉe internaciaj organizaĵoj, fakaj kaj sciencaj rondoj, kaj la ĝenerala publiko.

La ĉefa motoro de CED en ĝia unua jardudeko estis Ivo Lapenna; de post 1974, la plej ŝlosilan rolon ludas Humphrey Tonkin. Inter ĝiaj kunlaborantoj troviĝas nomoj kiel W. Auld, D. Blanke, M. Boulton, W. Collinson, P. Dasgupta, I. Dratwer, M. Fettes, R. Haferkorn, U. Lins, F. Lo Jacomo, G. Makkink, P. Neergaard, C. Piron, J. Regulo Perez, R. Rokicki, V. Sadler, K. Schubert, G. Waringhien, R. Wood. Per diversaj agadoj, listigitaj ĉi-malsupre, CED daŭre rolas centre en la intelekta vivo de la Esperanto-komunumo.

Pli da informoj

Kopirajto © 2008 - 2016 ESF. Ĉiuj rajtoj rezervitaj. | HejmoPresversioPaĝarmapoSerĉo