Interlingve, Interkomprenige

ESF-kronologio

1990 D-ro David Jordan (UCSD) eniras la ESF-estraron.
 
1991 ESF lanĉas sian bultenon Esperantic Studies.
 
1992 La Raporto Fantini-Reagan estas eldonita (oktobre) kun la titolo Esperanto kaj Edukado: Al Esplorprogramo.
 
1995 Mark Fettes dungita kiel part-tempa ekzekutiva asistanto (januare). ESF-Konsilantaro kaj retejo kreitaj.
ESF subtenas la otavan konferencon pri lingvaj rajtoj.
 
1997 ESF ricevas 500 mil USD de Cathy Schulze por subteni la daŭran disvolvadon de la Somera Esperanto-kursaro en San-Franciska Ŝtata Universitato (poste alinomita “NASK” – Nord-Amerika Somera Kursaro).
 
1999 ESF ricevas la Schulze-testamentaĵon de proksimume tri milionoj da usonaj dolaroj (maje).
Stipendia Programo por Interlingva Esplorado kreita.
Mark Fettes fariĝas la unua Ekzekutiva Direktoro de ESF.
ESF investas 80 mil USD por kompletigi la projekton “Esperanto, Pasporto al la Tuta Mondo” ĝis leciono 12.
 
2000 Fettes kaj Lieberman vizitas grandan lingvolernan retejon Transparent Language (“Travidebla Lingvo”) por esplori eventualan Esperanto-kurson.
ESF subtenas la projekton Indiĝenaj Dialogoj (septembre): 30 mil USD
Gastigado de NASK fare de San-Franciska Ŝtata Universitato finiĝas post 30 jaroj; serĉo de novaj kursejoj komenciĝas.
 
2001 Unua kolokvo pri Esperanto kaj pedagogio, dum la konferenco de NCOTLCTL (National Council Of Less Commonly Taught Languages – Nacia Konsilio pri Malpli Ofte Instruataj Lingvoj) en Arlingtono (Virginio, Usono), aprile.
Doktoro Grant Goodall (nun en Universitato de Kalifornio en San-Diego) eniras la ESF-estraron (maje).
Interlingva esplor-stipendio donita al Aleksandro Melnikov por la esplorado de la manieroj kiel Esperanto-kulturo estas spegulita en Esperanto-tekstoj: 10 mil USD.
NASK okazas en la Universitato de San-Francisko (du-semajna programo).
Nova gastiga aranĝo por NASK estas negocita kun la Lernejo de Internacia Trejnado – School of International Training – en Vermonto, ekde 2002.
Kiel la unua rezulto de la Arlingtona kunveno, ESF subtenas kreadon de la instrua retejo Edukado.net (octobre – la unua fazo): 9040 USD.
ESF subtenas kompletigon de la videokurso “Esperanto, Pasporto al la Tuta Mondo”: 78 mil USD.
 
2002
Edukado.net, la dua fazo (marto): 21118 USD (pligrandigo de la instrurimedoj kaj modernigo de la reteja arĥitekturo por subteni pli grandan uzantan bazon).
Renkontiĝo de CALICO (Computer Assisted Language Instruction Consortium – Komputil-Bazita Lingvoinstrua Konsorcio) en Davis, Kalifornio, por plani la disvolvadon de Lernu.net (maje): 15 mil USD
Interlingvistikaj Stipendioj en Poznano kreitaj: 2400 USD jare por subteni 4-6 studentojn.
Serioj 13-15 de Pasporto plus ekzercoj subvenciitaj: 34 mil USD
ESF donas subtenon al Bertilo Wennergren por krei Esperantan Tekstan Korpuson (Tekstaro) – maje: 12800 USD.
Doktoro Ian Richmond eniras ESF-estraron (maje); doktoro Mark Fettes estas dungita de la Universitato Simon Fraser; finante la kontraktan laboron por ESF, li eniras la Estraron (septembre).
ESF subtenas disvolvadon de la lerna retejo Lernu.net (julie): 45 mil USD (la unua fazo: kreado de platformo kaj enmeto de la komenca lernomaterialo).
 
2003 Lernu.net, la dua fazo (januare): 29340 USD (aldono de novaj kursoj kaj uzant-subtenaj helpiloj).
Edukado.net, la tria fazo (januare): 22793 USD.
ESF komisias al UEA prepari raporton pri la estonteco de la Biblioteko Hector Hodler: 20 mil USD.
Doktoro James Lieberman emeritiĝas de la ESF-estraro post 34 jaroj da servo. Jason Clark estas dungita de Mark Fettes kiel Ekzekutiva Administranto de la fonduso (februare); ESF faras la unuan estraran ripoz-kunvenon en San-Diego (marte).
La unua fazo de la Esperanta Teksta Korpuso (Tekstaro) finita (maje); ESF subvencias la duan fazon: 22200 USD (oktobre).
ESF subvencias Interkulturon – internacian projekton, kiu uzas Esperanton por subteni interkulturan lernadon: 35 mil USD.
Lernu.net, la tria fazo (oktobre): 27500 USD.
La dua ESF-kolokvo pri Esperanto kaj Edukado; ACTFL-konferenco en Filadelfio (Usono) novembre.
 
2004 Edukado.net, la kvara fazo de la disvolvado (februare): 30276 USD
ESF konsentas doni la bezonatan subtenon por la kompletigo de la DVD-serio de Pasporto: 11200 USD.
Lernu.net, la kvara fazo de la disvolvigo (marte): 28060 USD.
Interkulturo, la dua fazo de la disvolvado (maje): 26125 USD
Doktoro Timothy Reagan eniras la ESF-estraron (maje).
Lernu.net, la kvina fazo de la disvolvado (oktobre 2004-septembre 2005): 37 mil USD
Interlingva Esplor-Stipendio donita al doktoro Nancy Schweda-Nicholson por projekto, kiu pristudas multlingvan interpretadon en la internaciaj kortumoj: 10 mil USD.
 
2005 ESF organizas la duan estraran ripoz-kunvenon (Montrealo, februare). La celoj kaj strategioj estas difinitaj, kaj mez-longa plano estas akceptita.
Interlingva esplor-stipendio estas donita al doktoro Thomas Cooper por postdoktoraj studoj en Columbia Unviersity pri la demandoj de la tradukado kaj nacia identeco en Eŭropo: 10 mil USD.
Timothy Reagan kunvokas semajn-longan kunvenon en Universitato Roger Williams por verki ACTFL-normojn pri Esperanto (junie).
Humphrey Tonkin kaj Mark Fettes organizas la Kvaran Nitobe-Simpozion pri lingvopolitikaj demandoj en la pligrandiĝanta Eŭropa Unio (Vilno, Litovio, julie-aŭguste: 25 mil USD).
ESF subskribas unujaran kontrakton kun Sonja Petroviĉ kaj Hokan Lundberg por kunordigi la retajn projektojn kaj aliajn projektojn de ESF (septembre). Laboro pri la virtuala Nitobe-Centro pri eŭropa lingvopolitiko komenciĝas.
ESF aprobas subvenciadon de Edukado.net por unu jaro (oktobre: 19200 eŭroj por salajro kaj 8 mil eŭroj por retpaĝa funkciigo).
Doktoro Timothy Reagan akceptas la postenon en Universitato Witwatersrand kaj emeritiĝas de la Estraro (septembre).
Doktoro Grant Goodall kunvenigas la long-daŭran planad-sesiion de NASK (Hartfordo, septembre).
ESF organizas la trian estraran ripoz-kunvenon en Vankuvero, Kanado (novembre).
 
2006 Profesoro Sho Konishi ricevas stipendion de 10 mil USD por la projekto La Apero de la Esperanto-Movado en Japanio: Interlingvismo kaj la Vizio de la Kunlaborista Anarkiista Moderneco.
Christian Lavarenne ricevas esplor-stipendion de 5352 eŭroj por la esplorado de Esperanto-historio en Francio kaj tra Eŭropo.
Lernu.net ricevas 35 mil USD por fini la kvinan fazon de la retpaĝa disvolvado.
La stipendio de 10 mil USD estas donita al Nergis Erturk en Columbia University por pristudi la lingvistikan modernismon en Turkio en la 1920-aj kaj 30-aj jaroj.
Interlingvistika esplor-stipendio de 48 mil USD estas donita al Christer Lörnemark por la kreado de la Parol-lingva Korpuso de Esperanto.
La sesa fazo de la Lernu.net-disvolvado estas aprobita. La financa subteno de 63 mil USD estas donita por la periodo de novembro 2006 ĝis decembro 2007.
Sendependa film-faristo Sam Green ricevas la ESF-stipendion de 10 mil USD por helpi pri la produktado de dokumenta filmo pri la tutmonda Esperanto-movado.
La programo Springboard To Languages (Salt-tabulo al Lingvoj, bazita en Britio) ricevas stipendion de 10 mil USD por financi la sendependan pritaksadon de la programo unu jaron post ĝia komenco.
La ELTE Esperanto-programo en Budapeŝto ricevas 7 mil USD por financi unu plian jaron: ekde novembro 2006 ĝis decembro 2007.
 
2007 ESF donas ĝis 25 mil USD por subteni la Nitobe-simpozion en Tokio, Japanio, en julio.
ESF donas unufojan stipendion ĝis 9 mil eŭroj por subteni unusemestran Interlinvistikan/Esperantan Programon en la Universitato de Leipzig.
ESF donas 2500 USD por subteni la programon de Trejnado de Esperanto-Instruistoj en Afriko.
La propono de Christer Lörnemark por la dua fazo de la disvolvado de la Parol-lingva Esperanto-Korpuso estas aprobita. Ĝis 44 mil USD estis donitaj kiel financa subteno.
La programo Springboard to Languages ricevas subvencion por du pliaj jaroj (5500 britaj pundoj).
Roel Haveman komisias produktadon de la Esperanto-traduko de la publikaĵo “Komun-Eŭropa Reto de Lingvo-Referencoj: Lernado, Instruado kaj Aprezado” de Konsilio de Eŭropo.
2008

ESF lanĉas novan dulingvan (Esperantan - anglan) retejon.

 

2009

ESF okazigas simpozion por festi la 40-jariĝon de NASK (Nord-Amerika Somera Kursaro).

2010
Derek Roff kaj d-ro Geoffrey Greatrex aliĝas al la ESF-estraro.
ESF sponsoras seminarion pri Esperanta literaturo en Louisville, Kentukio.
Joel Amis fariĝas Administra Direktoro de ESF.
La administra oficejo de ESF translokiĝas de Vankuvero al Montrealo.
George Soros ĉeestas simpozion organizitan de la Novjorka Oficejo de UEA kaj sponsorita de ESF.
 
2011
ESF sponsoras duan seminarion pri Esperanta literaturo en Louisville, Kentukio.
Apero de la dokument-filmo The Universal Language de Sam Green. La produktadon de la filmo subtenis 10000-dolaran subvencion de ESF.
ESF anoncas novan fazon de investado en la renovigon kaj ampleksigon de lernu.net.
Anna Bennett aliĝas al ESF-estraro kiel kasisto.
2012
ESF anoncas planon starigi filion por mastrumi la disvolvadon de lernu.net kaj aliajn retprojektojn. Erin Piateski estas nomumita Ĝenerala Direktoro de la nova filio.
D-ro. Humphrey Tonkin emeritiĝas de la ESF-prezidanteco post 44-jara deĵoro en tiu rolo.
Dr. Mark Fettes elektiĝas prezidanto de ESF.
ESF-estraro kreas novan postenon pri disvolvado. Jevgenija Amis fariĝas Direktoro pri Disvolvado.
 
2013
ESF sponsoras la 6-an Nitobe-simpozion en Rejkjaviko, Islando.
ESF ricevas heredaĵon de pli ol duonmiliono da dolaroj de vankuvera esperantisto Brian Kaneen.
Charles Mays aliĝas al ESF-estraro.

 

 

 

Kopirajto © 2008 - 2016 ESF. Ĉiuj rajtoj rezervitaj. | HejmoPresversioPaĝarmapoSerĉo